De industrie is streng gereguleerd en gecontroleerd

Het vertrouwen in de commerciële industrie en haar producten steunt op haar verantwoordelijkheid en traceerbaarheid.

Alle kangoeroes moeten worden geoogst in overeenstemming met de nationale gedragscode en met deAustralische norm voor de hygiënische productie van vlees van wild voor menselijke consumptie evenals een reeks andere nationale, staats- en internationale normen. De naleving van de regelgeving op het gebied van natuurbehoud, dierenwelzijn en voedselveiligheid wordt in elke fase van het proces gecontroleerd door de overheidsinstanties van de staat en federatie om het naleven van de normen te verzekeren.

Alle gegevens over populatie, quota en oogst zijn openbaar.

Onze producten voldoen aan normen van wereldklasse

De commerciële industrie handhaaft enkele van de strengste gezondheids- en veiligheidsnormen ter wereld bij het transport, de opslag en de behandeling van dierlijke producten.

Alle geoogste kangoeroes worden verwerkt tot vlees in door de overheid erkende fabrieken die zich toeleggen op de verwerking van vlees van wild en worden geïnspecteerd door de overheid of externe vleesbeoordelaars voordat ze geschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. Het eindproduct wordt vervolgens onderworpen aan microbiologische controle om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de overheidsnormen voor veiligheid. Kangoeroevlees wordt ook gecontroleerd in het kader van de nationale regeling voor residuen om er zeker van te zijn dat het niet is besmet met landbouwchemicaliën.

De audit van 2019 van de Europese Commissie ontdekte dat de Australische commerciële kangoeroe-industrie voldeed aan de strenge EU-eisen op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Wanneer het gaat om kangoeroeleer, gebruiken verwerkers in Australië schone looitechnieken van wereldklasse en alleen huiden afkomstig van niet bedreigde soorten van duurzame, humane en traceerbare herkomst. Via nationale en internationale certificatieschema’s, zoals de beoordelingen van de werkgroep voor leer, kunnen consumenten gemakkelijk vaststellen dat de herkomst van hun leer duurzaam en ethisch is.

Elke kangoeroe is traceerbaar

Australië heeft verplichte tagging en rapportage, wat betekent dat elke kangoeroe die voor de commerciële industrie wordt geoogst, individueel kan worden getraceerd tot het punt van de oogst om zeker te zijn dat deze op een humane en duurzame manier werd bekomen.

Tags worden alleen uitgegeven aan personen die een geldige commerciële oogstvergunning hebben. Het zijn individueel en opeenvolgend genummerde plastic afsluitbare tags, ontworpen om geknoei te voorkomen.

Kangoeroes worden geïdentificeerd door twee tags:

  • een tag van de relevante overheidsinstantie (identificeert de erkende oogster, de oogstzone, het terrein waarop de kangoeroe is geoogst, de uitgever en het geldige kalenderjaar); en
  • een tag van het bedrijf (identificeert de erkende oogster, de datum, plaats en tijd van de oogst, de veldkoeler, het unieke karkasnummer en de ondertekende verklaring van de oogster).

Elke kangoeroe die wordt genomen door een erkende commerciële oogster moet een tag aan zich bevestigd hebben en zowel de oogster als de verwerker moeten maandelijks rapporteren aan de overheidsinstanties. Vleesverwerkers worden regelmatig gecontroleerd door overheidsinstanties om de niveaus van tagging en oogsten te controleren. Ze brengen elk jaar een volledig rapport uit over de statistieken van de kangoeroeoogst.