Dierenwelzijn is een prioriteit

De commerciële industrie neemt dierenwelzijn zeer ernstig.

Commerciële oogsters in Australië hebben de plicht om ervoor te zorgen dat kangoeroes worden gevangen op een manier die pijn, lijden en angst minimaliseert. Kangoeroes zijn vrij rondlopende dieren die niet worden opgesloten, gehoed, vervoerd of op een andere manier worden behandeld die stress kan veroorzaken vóór de oogst. Het is beter voor de dieren en voor het natuurlijke ecosysteem om kangoeroes in hun natuurlijke habitat te laten leven in plaats ze vast te houden op boerderijen.

Belangrijk is dat als kangoeroepopulaties uit de hand zouden lopen, er nog veel meer zouden sterven van de honger in tijden van droogte.

Humane oogstmethoden zijn wetenschappelijk bewezen

De commerciële industrie gebruikt oogstmethoden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de meest humane zijn voor kangoeroes. Deze procedures en normen zijn beschreven in denationale gedragscode voor het humaan schieten van kangoeroes en wallaby’s voor commerciële doeleinden, dat een hoge standaard stelt voor de commerciële industrie. De code is ontwikkeld in samenwerking met dierenwelzijnsexperts, waaronder de koninklijke maatschappij voor de preventie van dierenmishandeling (“Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals” of RSPCA) en de Australische veterinaire vereniging (“Australian Veterinary Association” of AVA), evenals deelstaatregeringen en -toezichthouders, de kangoeroe-industrie en boeren.

De methoden voor euthanasie van jonge kangoeroes in gevallen waarin ze niet intentioneel wees zijn, zijn ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van kangoeroegedrag en -ecologie, en worden in de code uitgebreid toegelicht.

Erkende oogsters zijn zeer bekwaam

Commerciële kangoeroeoogsters moeten om de vijf jaar een vaardigheidstest afleggen om hun nauwkeurigheid met een vuurwapen aan te tonen en hun vergunning te krijgen of te behouden. De test omvat ook de regelgevende controles en nalevingsvereisten, de dierenwelzijnscontroles en de hygiënecontroles waaraan elke oogster zich moet houden. De training wordt gegeven door geaccrediteerde overheidsinstanties en goedgekeurd door het Australisch agentschap voor tertiair en voortgezet onderwijs (“Tertiary and Further Education” of TAFE) in hun staat.

Het is een voorwaarde van de vergunning van alle kangoeroeoogsters dat ze zich houden aan de strikte richtlijnen die in de code zijn vastgelegd. Vergunningen bepalen ook van welke soorten, op welk land en op welke tijdstippen ze kangoeroes mogen oogsten.

We ondersteunen alleen het oogsten dat aan de code voldoet

Alleen kangoeroes die zijn geoogst in overeenstemming met de code en correct zijn gelabeld en geregistreerd, worden geaccepteerd door vlees- en leerverwerkers van de KIAA en voldoen aan de eisen voor export. Deelstaatregeringen voeren regelmatig inspecties uit op het veld en ter plaatse om ervoor te zorgen dat elke kangoeroe die voor de commerciële industrie wordt geoogst, op humane wijze wordt behandeld in overeenstemming met de Australische en internationale normen.

Een onafhankelijke beoordeling van veterinaire diensten, uitgevoerd in 2015 door de wereldorganisatie voor diergezondheid, bekroonde Australië met het hoogste competentieniveau (niveau 5) voor dierenwelzijn. Australië is een van de weinige landen die dit competentieniveau hebben gekregen.