Een van 's werelds 'best-practice' oogsten van wilde dieren

Het welzijn en de overleving van kangoeroes is van het grootste belang voor alle Australiërs en voor de toekomst van de commerciële industrie.

Kangoeroes zijn beschermd onder de wet voor milieubescherming en behoud van biodiversiteit van 1999 (“Environment Protection and Biodiversity Conservation Act” of EPBC-wet) en beheerd door staats- en territoriumregeringen. Er is een reeks nationale en staatswetgeving van kracht om alle soorten kangoeroes en wallaby’s (macropodidae) en de unieke biodiversiteit van Australië te behouden.

De commerciële oogst is een manier waarop sommige staten grote populaties kangoeroes in bepaalde gebieden op een humane, duurzame en intelligente manier beheersen, zonder dat er vlees of huiden verloren gaan.

De KIAA erkent de belangrijke rol die de commerciële kangoeroe-industrie speelt bij het beheer van kangoeroepopulaties en zet zich in voor een duurzame oogst volgens de beste praktijken.

We moeten kangoeroepopulaties in Australië beheren

Kangoeroes zijn een zeer succesvolle groep zoogdieren wiens voortplantingsstrategieën zijn geëvolueerd om een overvloed aan nakomelingen te produceren onder ideale omstandigheden. De belangrijkste oorzaken van de schommelingen in aantallen zijn regenval en droogte. De grotere kangoeroesoorten hebben ook enorm geprofiteerd van de pastorale ontwikkeling, kunstmatige drinkplaatsen en een gebrek aan roofdieren in de natuurgebieden van Australië. Als gevolg hiervan kan een overvloed aan kangoeroes in het landschap leiden tot overbegrazing, waardoor grasrijke ecosystemen niet langer voldoende voedsel en onderdak bieden aan kleine dieren zoals reptielen, insecten, kleine zoogdieren (waaronder andere kangoeroesoorten) en vogels die zich op de grond voeden. Dit kan massale hongersnood veroorzaken.

Het oogsten van kangoeroes is een manier om ervoor te zorgen dat de populaties de draagkracht van het land niet overschrijden. Dit helpt om het voortbestaan van alle kangoeroesoorten te garanderen en behoudt de unieke biodiversiteit van het land. Dit verantwoordelijke beheer van kangoeroepopulaties voor algemene instandhoudingsdoeleinden is vergelijkbaar met andere natuurbeheerprogramma’s die over de hele wereld worden uitgevoerd, zoals dat voor herten in delen van Europa en Noord-Amerika.

We oogsten geen bedreigde soorten

Australië is een enorm land met meer dan 40 miljoen kangoeroes. Er mogen geen bedreigde soorten van kangoeroes of wallaby’s in het wild worden gedood. De commerciële industrie mag slechts zes overvloedige soorten kangoeroes en wallaby’s oogsten in duurzame aantallen, zoals bepaald door jaarlijkse overheidsquota’s die doorgaans tussen 10% en 15% van hun populatie liggen.

Zes van de acht Australische staten en territoria staan commerciële oogst toe in gebieden met hoge kangoeroepopulaties. Hun regeringen moeten een beheerplan voor kangoeroes ontwikkelen dat is goedgekeurd door de Australische regering onder de EPBC-wet. Dat houdt rekening met factoren zoals de biologie, populatiegrootte, trends en de staat van instandhouding van de soort. Het plan moet de jaarlijkse populatie-inspectie, de controles voor de quotabepaling en de controle over de opname gedetailleerd beschrijven. Het moet ook aantonen dat de oogst niet schadelijk is voor de geoogste soorten of hun ecosystemen. Deze plannen worden om de vijf jaar vernieuwd.

Om te maken dat de commerciële industrie reageert op veranderingen van de aantallen kangoeroes, passen deelstaatregeringen de quota’s aan op basis van jaarlijkse lucht- en grondinspecties en van alle gebeurtenissen die de populaties onder een bepaald niveau dwingen. Zo verlaagden twee staten de quota’s voor de kangoeroeoogst in november en december 2019 omwille van de droogte, en één ervan verkleinde de oppervlakte van de zone waar oogst is toegestaan. Er werden geen nadelige langetermijneffecten op kangoeroepopulaties vastgesteld na meer dan 30 jaar oogsten onder commerciële beheersplannen.

Population_graph_1981-2019

Het ruimen zou nog steeds plaatsvinden zonder een commerciële industrie

Zonder een commerciële oogst zouden de maatregelen voor populatiebeheer van kracht blijven. Dit betekent dat kangoeroes nog steeds op een duurzaam niveau zouden worden gehouden door middel van ruiming door de overheid en niet-commerciële oogst. Bijvoorbeeld, het Australisch Hoofdstedelijk Territorium, waar commercieel oogsten niet is toegestaan, onderneemt een regelmatige ruiming voor de instandhouding van kangoeroes om de gevolgen van overmatig grazen door kangoeroes te verminderen. De afwezigheid van een commerciële industrie zou ook kunnen resulteren in meer ongereguleerde en illegale schietpartijen, wat zou leiden tot slechtere resultaten voor dierenwelzijn.